zelf reflecterend ©

 

home  

 

KUNST  

SCHILDERIJEN  

TEKENINGEN  

de ziel  

bootjes  

landschappig  

deugden  

abstracto´den  

stolpen  

eilandjes  

FOTOGRAFIE  

PROJECTEN  

 

contact/verkoop  TEKENINGEN

 

de ziel

Hoewel in het dagelijks spraakgebruik de term "ziel" regelmatig wordt gebruikt is het begrip doorgaans toch duister. De ziel wordt wel opgevat als iets diep van binnen dat samenhangt met een soort van oergevoel maar met deze omschrijving houdt het weten hierover dan meestal op. In mijn verwoede zoektocht naar de betekenis van het leven merkte ik al snel de behoefte om dieper door te dringen in het grote mysterie van de ziel. Praktisch onderzoek heeft heel wat resultaten opgeleverd. Eén van die resultaten is de pagina die ik u hier aanbied. Opdat het algemene begrip over de ziel verruimd mag worden…

 

"de ziel 1" 

Eens heb ik tijdens een uittreding een plaats bezocht waar ik een aantal zielen kon waarnemen waarbij de verschillende ontwikkelingsstadia ervan aan bod kwamen. Het was een zeer bijzonder schouwspel waarin de vorm van een ziel een constant gegeven leek te zijn. Ik vergelijk die altijd met de grote futurex, een steenkoolsoort waarmee je de kachel zo lekker lang kunt laten branden. De afmetingen van al de zielen die ik waarnam waren echter aanzienlijk groter dan steenkool. Alle ongeveer aan elkaar gelijk, namelijk wat groter dan mijn daar aanwezige lichaamsgrootte hetgeen mij doet vermoeden dat de fysieke en ook wel andersoortige lichamen er eventueel binnen in kunnen verblijven. Ik vraag mij tot op de dag van vandaag af of ik enkel aura's heb waargenomen zonder daarbij de menselijke, althans de lichamelijke vorm er in te zien. Wat is er bekend over de ontlichaamde ziel? Bijzonder spectaculair was het brede kleurenspectrum dat zij aan mij ontvouwden. Verschillende zielen, verschillende kleuren, van zwart tot solide goud en al het denkbare wat daartussen in kan liggen. Een enkele ziel kan ook gemakkelijk alle kleuren van de regenboog dragen en kleurveranderingen zag ik optreden onder de invloed van langzame doch ietwat komische omwentelingen. Opmerkelijk was ook dat transparantie, en de verschillende gradaties daarin, blijkbaar tot de mogelijkheden behoort. Het was allemaal buitengewoon plezierig en schitterend mooi en fascinerend om te zien.

 

"de ziel 2" 

 

"de ziel in het lichaam besloten" 

 

"bereik van de ziel" 

 

"voor alles" 

 

"parel uit ziel geboren" 

 

"het overzelf" 

 

"zelfpatronen" 

 

"ik ben de weg" 

 

"val in de diepte" 

 

"personaliteit los van de incarnatie 1" 

 

"personaliteit los van de incarnatie 2" 

 

"zielen op de kosmische evolutieboog" 

 

"het verblijf van de sjamaan" 


 "kundalinivuur"

 

"de hel 1" 

 

"de hel 2" 

 

"bodem van de hel" 

 

"de bedoeling van planeten" 

 

"de extreme neiging zoveel mogelijkvast te leggen en de afwezigheid ervan" 

 

"een einde"

 

 

"opening tot andere dimensie" 

 

"de wereldheerschappij"                       "wat heb je eraan?" 

 

"de ziel die zich van het lichaam bevrijdt"

 

 

"bewustzijnstransport" 

 

"astrale doorgang"

 

 

"voorbij vormbestaan"

 

 

"persoonlijke ziel met ziel van moeder aarde verbonden" 

 

"continuüm" 

 

"zoon met vader en moederpool"  "het aanwijzen van de rode punt" 

 

"geruststellende vuren" 

 

"ik en de wereld" 

 

"droomuitleg" 

 

"nachtmerriestap" 

 

"over ademhaling en twijfel i.v.m. slapeloosheid" 

 

"op zoek naar de tempel 1 en 2" 

 

"pranische lichaamsreiniging" 

 

"iets dat niet kon doorgaan" 

 

"directe genezing" 

 

        "why are you hiding?"    "what are you hiding from?" 

 

"het hoogste principe" 

 

"zelfconfrontatie"