zelf reflecterend ©

 

home  

 

KUNST  

SCHILDERIJEN  

TEKENINGEN  

de ziel  

bootjes  

landschappig  

deugden  

abstracto´den  

stolpen  

eilandjes  

FOTOGRAFIE  

PROJECTEN  

 

contact/verkoop  



TEKENINGEN

deugden


Deugden als thema, dat ruikt naar moraal, ethiek, de zedelijkheid, oelala. Taaie kost en bijna altijd zwaar. Toch geloof ik niet dat er ook maar één iemand is die er werkelijk omheen kan. In al het menselijke doen en laten is het aanwezig. Alleen hoe? Als ik waarneem hoeveel misverstand, frustratie en onzekerheid er vandaag de dag heerst, zeker ook bij mezelf, dan heb ik telkens weer de neiging om tot op de bodem uit te pluizen hoe het nou precies zit met het goed en het kwaad. Deze pagina is een onderdeel van die uitpluizerij. Verder heb ik een zeer interessant document gemaakt over besturende faktoren en regels tot duurzame vrede. Het is getiteld; "de 5+5" en licht o.a. een aantal van de tekeningen toe die u hier tegenkomt. U treft het tevens in een verkorte versie aan bij deel II onder "morele grondslag". Bestellen? Zie contact/verkoop.

 

bezinning

 

 

bescheidenheid

 

 

 

concentratie

 

 

toewijding aan de algeest

 

 

deugdzaamheid

 

 

innerlijke en uiterlijke reiniging

 

 

geweldloosheid

 

 

geestelijk lezen

 

 

geduld

 

 

eerlijkheid

 

 

dienstbaarheid

 

 

liefde

 

 

liefde

 

 

onthouding

 

 

naastenliefde

 

 

meditatie

 

 

oprechtheid

 

 

rechtvaardigheid

 

 

samadhi (vereniging/eenwording)

 

 

ruimhartigheid

 

 

tevredenheid

 

 

wijsheid

 

 

waarachtigheid

 

 

vurige aspiratie

 

 

vurige aspiratie

 

 

zelfbeheersing

 

 

zedelijkheid

 

 

niet stelen