zelf reflecterend ©

 

home

WIE IS RANDELL
GEEST-RIJK
transformatie
kabbala levensboom
draak/slang symboliek
vergelijkingen draak boom
brein en onderbewustzijn
pijnappelklier
hersenfrequenties
scheppingsvisioen
tijd/ruimte continuüm
uittredingen
droom en tijdreis
KUNST
GRAANCIRKELS
POËZIE
ETHIEK

contact

 

GEEST-RIJK

droom en tijdreis

 


Zeeland, een mogelijkheid.

Ik bevind me in Oostenrijk alwaar ik mijn familie zojuist heb getrakteerd op een tijdreis. Alsof het een aardigheidje betreft van het soort waarmee mijn beste vader de directe familie onlangs nog een plezier deed. We genoten toen een rondvlucht boven Zeeland per sportvliegtuig. Nu komen we van het restaurant waar we het tijdreisavontuur juist hebben afgesloten. We lopen naar mijn auto waar we ontdekken dat er een wiel ontbreekt. Het gaat om het wiel rechtsvoor en de vermissing houdt op de ene of andere manier verband met de tijdreis maar ik neem het in het geheel niet ernstig op. Met drie wielen zal het ook wel lukken om de terugreis te ondernemen. En inderdaad, het volgende moment gaan we zonder mankeren terug van het tamelijk saaie vlakke land dat Oostenrijk blijkbaar ook kent, naar de Alpen waar ik mij zo veel meer thuis voel.

Humor is de droomgeest nooit vreemd geweest en mag wat mij betreft rustig als een god an sich worden beschouwd. Daarbij zijn er telkens weer brokjes informatie die als puzzelstukjes in een omvangrijk en buitengewoon geestverruimend perspectief te passen zijn.


Akker in goudbruine aardetint.

In diezelfde nacht voordat ik “de Oostenrijkdroom” ontving kwamen er eerst een aantal beelden door die eveneens met het thema verband houden. De eerste stelt een omgeploegde akker voor in fraaie diep goudbruine aardetint. Het herinnert me aan “beschreven aarde”. Aan “een mogelijkheid” die ik zag alvorens te incarneren. Het is bovendien verbonden met de rondvlucht boven Zeeland die werkelijk heeft plaats gevonden. Ook niet onbelangrijk is dat het beeld refereert aan het (I Tjing) teken van “de beperking”, uitgedrukt in regels of regelgeving.

Het volgende beeld liet net als het daarop volgende een betekenisvolle variatie op het eerste zien. Tot mijn verrassing zag ik regels geschreven in het Ogham- of Ogmaschrift. Dit schrift is genaamd naar de oud Gallische dan wel Keltische god Ogham of Ogma, god van de taal.


Het Ogham-schrift.

Het derde beeld liet nog eens regels in Ogham zien waarbij in veel van de diagonalen tweelingpunten of bolletjes of misschien wel noten waren.


Van het Ogham afgeleid beeld.

Dit derde beeld roept bij mij vervolgens weer allerlei andere associaties op. Allereerst die van genetische code's. Nu heb ik daar weinig verstand van moet ik zeggen. Althans de manier waarop de hedendaagse wetenschap ermee omspringt gaat me behoorlijk boven mijn pet. Wat ik wel begrijp is dat de sjamanistische traditie reeds eeuwenlang op haar eigen manier zich bezig houdt met genetische manipulatie en dat er oude, zeer hoogstaande beschavingen op aarde zijn geweest die zich er eveneens in hebben bekwaamd. Er zijn meer dan genoeg archeologische vonsten gedaan die daar op wijzen.
Mijn persoonlijke invalshoek is zoals ik eerder heb aangegeven die van de innerlijke bron. Alle informatie is in principe rijkelijk voorradig in wat je het onderbewustzijn kunt noemen. Wie weet staat het gelijk aan het raadplegen van de Akasha-kronieken. Als ik mijn intuïtie op het bovenstaande beeld los laat dan denk ik aan stukjes informatie met betrekking tot mogelijke gebeurtenissen. De noten geven dan het alfa en het omega van de beleving aan?
Het zou mooi zijn als een echte gen-tech expert mij eens haarfijn het wel en wee van de genetische code's uit de doeken zou doen. Misschien dat we dan vervolgens toekomen aan een vurige discussie over het in mijn ogen onethische, om maar niet te zeggen perverse gerommel en geknip en geplak in de bouwstenen van het leven. En maar de zwaar corrupte bedrijven gedienstig zijn... Door schade en schande wordt men wijs luidt het spreekwoord, maar toch.


Het Ogma-schrift zoals getoond in Prana 51 bij een artikel door Henri van Praag.

Wat verder speurwerk met betrekking tot het Ogham-schrift levert het volgende bovenstaande plaatje op. Dit keer een alfabet met de bolletjes of noten zoals ik die in mijn innerlijke schouwen heb gezien, maar dan op andere wijze toegepast.


Gewasformatie van 2006.

Een andere associatie is die met een op het eerste gezicht wel zeer mysterieuze gewasformatie, maar één die wel van het jaar 2006 blijkt. Dat is uitgerekend dat graancirkeljaar waarin het tijdreizen centraal stond.
Vanuit een hoger perspectief stelt elk mensenleven of elke incarnatie natuurlijk een tijdreis op zich voor. Waar komt het bewustzijn vandaan en waar gaat het heen?


Twee werelden.

Als laatste associatie voeg ik deze van de twee werelden toe.
Wat ik begrijp is dat intelligent leven de draden van het lot rangschikt en weeft, dat de gebeurtenissen vanuit een trancendent niveau worden georganiseerd, worden voorbereid, en dat wij stervelingen daar slechts een zeer marginale invloed op uit kunnen oefenen. Toch staat wat er aan gene zijde wordt geoogst in nauwe betrekking tot de keuzes die wij hier maken. Schuilt de grote tovertruuk er misschien in dat we eerst aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen alvorens we meer dan die marginale invloed op ons leven kunnen verwerven? Omgekeerd kan ik ook denken dat we juist eerst al die voorwaarden waarmee we onszelf opzadelen overboord moeten gooien om boven onze beperktheid uit te stijgen.

De connectie die ik in dit artikel heb gelegd tussen de tijdreis, het ogham-schrift en genetische codering is weinig anders dan speculatief, alzeker van het aardse standpunt uit gezien. Daar ben ik me goed van bewust. Ik hou er echter van om orginele invalshoeken aan te dragen. Soms reiken ze juist die verschuiving in onze geconditioneerde gedachtenpatronen aan die kan leiden tot een bijzondere ontdekking.

Tja, wat men al niet doet omwille van een hevig verlangd "EUREKA"-gevoel!

Voor wie dieper in de onconventionele wetenschap van het tijdreizen wil duiken doe zal ik er goed aan doen te wijzen op bijzondere experimenten die hebben plaatsgevonden in de federatie Damanhur aan de Italiaanse Alpen. De temponauten van deze federatie zullen het eureka-gevoel zeker beamen. De esoterische universiteit die men daar heeft opgericht voorziet in seminars die de theorie aan de basis van deze experimenten uitlegt. Men pretendeert dat de tijdreis-experimenten wel degelijk en met succes hebben plaats gevonden. De federatie heeft enige tijd geleden een speciale, tamelijk uitvoerige site over dit thema gehad maar die kan ik helaas niet meer terug vinden. Misschien omdat er te weinig cursisten zich aanmeldden? Damanhur's Esoteric University  


Tijdreis-cabine in de tempel van Damanhur.

Nog weer elders in de Alpen, in Zwitserland om een klein beetje preciezer te zijn, is er ook al iets bijzonders aan de hand met het verschijnsel tijdreizen. Er is daar ergens een boerderij van de inmiddels wereldberoemde ufo-contactee Billy Meier. Als kleine jongen werd hij naar het schijnt al bezocht door kosmonauten van de Pleiaden. Hij heeft gedurende lange periodes van zijn leven intensief contact en training gehad onder leiding van Pleiadische leraren. Dit heeft tot vele boeken geleid, tot prachtige foto's van verschillende type's van Pleiadische ruimteschepen. De uitverkorene mocht op een gegeven moment zelfs mee op een toeristische rondreis naar Mars, Venus en Jupiter alsook naar een zeer ver verleden hier op onze eigen Aarde.

Hoe ongelooflijk dit allemaal ook mag klinken, het leuke van dit alles is dat hij zelfs zijn fototoestel op deze trip mocht meenemen en kiekjes heeft gemaakt van dinosauriërs en manen die nu niet meer bestaan en nog veel meer. Video about Billy Meier
De volledigheid gebied gebied me een sitelink toe te voegen die deze al te fantastische dingen doorprikt. Billy Meier ontmaskerd

Wat ik zelf van dit soort verslagen vind? Gelet op mijn eigen bijzondere ervaringen sluit ik zo gauw niks uit. Daarmee probeer ik te zeggen dat onmogelijk geachte verschijnselen zich wel degelijk kunnen voordoen. Iets niet uitsluiten is echter nog niet hetzelfde als iets aannemen. Het werkt bij mij eerder zo dat ik bepaalde dingen neig aan te nemen, dan wel uit te sluiten. Het is dankzij de observatie van mijn neigingen (zelfreflectie) dat ik niet al te plompverloren in het ene of het andere kamp stort.
Bovendien zou het mooi zijn indien ieder voor zichzelf uitmaakt wat waar is zonder zich te baseren op overtuigingen of aannames van anderen. Schouwen in de innerlijke bron kan doen weten. Bijvoorbeeld dat we nauwelijks iets weten... Ook hierbij is voorzichtigheid geboden. Het innerlijke schouwen kan ook doen misinterpreteren. Een astrale of akasische waarneming hoeft niet per sé een exacte kopie van een fysieke werkelijkheid te zijn al lijkt het er nog zoveel op.